The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning compute instance

Sist oppdatert: 25.09.2020

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace to which compute instance will be deployed
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute instance to be deployed
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
vmSize The VM size for compute instance
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute instance in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute instance in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute instance in.
tenantId AAD tenant id of the user to which compute instance is assigned to
objectId AAD object id of the user to which compute instance is assigned to

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer