The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Hub and Spoke topology sandbox

Sist oppdatert: 25.07.2020

This template creates a basic hub-and-spoke topology setup. It creates a Hub VNet with subnets DMZ, Management, Shared and Gateway (optionally), with two Spoke VNets (development and production) containing a workload subnet each. It also deploys a Windows Jump-Host on the Management subnet of the HUB, and establishes VNet peerings between the Hub and the two spokes.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
windowsOSVersion The Windows version for Windows Jump-host VM.
winVmSize Size for Windows jump-host VM
winVmUser Username for Windows jump-host VM
winVmPassword Password for Windows jump-host VM. The password must be between 6-72 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character 5) Control characters are not allowed
winVmDnsPrefix DNS Label for Windows jump-host VM.
deployVpnGateway Whether or not to deploy a VPN Gateway in the Hub
gatewaySku The SKU of the Gateway, if deployed
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Victor Dantas Mehmeri