Hopp over navigasjon

Deploy an edge node to an existing HDInsight cluster

Sist oppdatert: 27.02.2018

This template allows you to create an empty edge node and add it to an existing HDInsight cluster. For more information, see https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterName The name of the HDInsight cluster to be created. The cluster name must be globally unique.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
installScriptActionFolder A script action you can run on the empty node to install or configure additiona software.
installScriptAction A script action you can run on the empty node to install or configure additiona software.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer