Hopp over navigasjon

Provision a function app on a dedicated hosting plan

Sist oppdatert: 20.07.2017

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site. There are other templates available for provisioning on a dynamic hosting plan.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
appName The name of the function app that you wish to create.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
storageAccountType Storage Account type
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-function-app-create-dedicated/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-function-app-create-dedicated/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer