The Azure Quickstart templates are currently available in English

Custom Azure Event Grid Topic/Subscription with CloudEvents

Sist oppdatert: 21.12.2020

Creates a custom Azure Event Grid topic, a webhook subscription having CloudEvents schema, and a Logic App as an event handler. Template originally authored by Justin Yoo.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The region where resources are deployed
logicAppName Name of Logic App
eventGridTopicName Name of Event Grid Topic
eventGridSubscriptionName Name of Event Grid Subscription
eventGridSubscriptionIncludedEventTypes Comma delimited list of filters for Event Grid Subscription. Default value is 'All' and other event types depend on how Event Grid Topic defines

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer