Hopp over navigasjon

Protect IaasVM using Azure Backup

Sist oppdatert: 19.10.2015

This template will use existing backup vault and policy, and enables protection of registered IaasVM containers.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
existingBackupVaultName Name of the Existing Backup Vault
registeredContainers Array of registered containers. It will take input as type of container; vm name; cloud service name. e.g for iaasvm type: iaasvmcontainer;myvm1;myvm1
policyName Name of existing Backup Policy in the Backup Vault.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer