The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Firewall with Availability Zones

Sist oppdatert: 16.08.2020

This template creates an Azure Firewall with Availability Zones and any number of Public IPs in a virtual network and sets up 1 sample application rule and 1 sample network rule

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Virtual network name
vnetAddressPrefix Virtual network address range
azureFirewallSubnetAddressPrefix AzureFirewallSubnet prefix
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses
publicIPNamePrefix Public IP address name prefix - will be auto suffixed with a number (e.g. publicIP1)
location Location for all resources. Only certain regions support zones.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer