Hopp over navigasjon

Azure DNS domain hosting example

Sist oppdatert: 08.07.2016

This template shows how to create a DNS zone within Azure DNS and how to add some record sets to it.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newZoneName The name of the DNS zone to be created. Must have at least 2 segements, e.g. hostname.org
newRecordName The name of the DNS record to be created. The name is relative to the zone, not the FQDN.
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-dns-new-zone/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-dns-new-zone/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer