Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create Azure Automation account

Sist oppdatert: 10.07.2021

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Workspace name
sku Pricing tier: perGB2018 or legacy tiers (Free, Standalone, PerNode, Standard or Premium), which are not available to all customers.
dataRetention Number of days to retain data.
location Specifies the location in which to create the workspace.
automationAccountName Automation account name
sampleGraphicalRunbookName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
sampleGraphicalRunbookDescription (ingen beskrivelse tilgjengelig)
samplePowerShellRunbookName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
samplePowerShellRunbookDescription (ingen beskrivelse tilgjengelig)
samplePython2RunbookName (ingen beskrivelse tilgjengelig)
samplePython2RunbookDescription (ingen beskrivelse tilgjengelig)
_artifactsLocation URI to artifacts location
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/101-automation/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/101-automation/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer