Hopp over navigasjon

Create Azure Automation Runbook to retrieve Azure VMs

Sist oppdatert: 04.12.2015

This template creates an Azure Automation runbook that retrieves Azure V1 VMs and a credential to authenticate to Azure. It then starts the runbook job.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
accountName The name of the Azure Automation account to deploy to.
credentialName DefaultAzureCredential is the name of the Automation credential used in this runbook. This credential allows you to authenticate to Azure.
userName The username for the Azure Automation credential.
password The password for the Azure Automation credential.
jobId The GUID for the runbook job to be started.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer