The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Service Environment with Azure SQL backend

Sist oppdatert: 28.01.2021

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
stackName A generic name for all your resources created with this ARM Template.
aadUserObjectId Object Id of your AAD user or whoever needs access to resources such as KeyVault.
aadUsername Name of your AAD user or whoever needs access to resources such as Azure SQL.
loginUser The administrator password of the VM and SQL Server.
p2sRootCert Certificate used for the P2S VPN.
loginPassword The administrator password of the VM and SQL Server.
privateDbDnsZoneName Private DNS zone name for database.
location Location for all the resources created.
workerPool Number of worker pool for App Service.
vmSize Size of the Virtual Machine.
frontendSubnet Name of frontend subnet.
backendSubnet Name of backend subnet.
gatewaySubnet Name of gateway subnet.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer