Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a user-assigned managed identity and role assignment

Sist oppdatert: 21.10.2021

This module allows you to create a user-assigned managed identity and a role assignment scoped to the resource group.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
managedIdentityName The name of the managed identity resource.
roleDefinitionIds The IDs of the role definitions to assign to the managed identity. Each role assignment is created at the resource group scope. Role definition IDs are GUIDs. To find the GUID for built-in Azure role definitions, see https://docs.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles. You can also use IDs of custom role definitions.
roleAssignmentDescription An optional description to apply to each role assignment, such as the reason this managed identity needs to be granted the role.
location The Azure location where the managed identity should be created.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer