Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Storage Account

Sist oppdatert: 09.04.2021

This module allows you to create a storageAccount.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
storageAccountName Specifies the name of the storageAccount.
skuName Specifies the sku name for the storage account.
kind Specifies the type of storage account.
accessTier Required for storage accounts where kind = BlobStorage. The access tier used for billing.
minimumTlsVersion Set the minimum TLS version to be permitted on requests to storage.
supportsHttpsTrafficOnly Allows https traffic only to storage service if set to true.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage account.
allowSharedKeyAccess Indicates whether the storage account permits requests to be authorized with the account access key via Shared Key. If false, then all requests, including shared access signatures, must be authorized with Azure Active Directory (Azure AD).
networkAclsBypass Specifies whether traffic is bypassed by the indicated service.
networkAclsDefaultAction Specifies the default action of allow or deny when no other rules match.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer