The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Machine Learning Workspace

Sist oppdatert: 11.11.2020

This template creates a new Azure Machine Learning Workspace, along with an encrypted Storage Account, KeyVault and Applications Insights Logging

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/machine-learning-workspace/0.9/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/machine-learning-workspace/0.9/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer