Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create an Azure VM with a new Active Directory Forest

Sist oppdatert: 27.06.2022

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an Active Directory Domain Controller for a new forest

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername The name of the administrator account of the new VM and domain
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and domain
domainName The FQDN of the Active Directory Domain to be created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
vmSize Size of the VM for the controller
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation. Leave it blank unless you need to provide your own value.
location Location for all resources.
virtualMachineName Virtual machine name.
virtualNetworkAddressRange Virtual network address range.
virtualNetworkName The name of the virtualNetwork.
subnetName The name of the subnet.
privateIPAddress Private IP address.
subnetRange Subnet IP range.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/active-directory-new-domain/0.9/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/active-directory-new-domain/0.9/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer