Sju sentrale prinsipper for skysikkerhet og personvern

Publisert: 26.06.2019

Det er en vanskelig jobb å skulle navigere de ulike dimensjonene av skysikkerhet og følge anbefalte fremgangsmåter med stadig endrende lover og bestemmelser – og fallhøyden er stor. Jo mer kompleks infrastrukturen er, jo vanskeligere er det å oppnå samsvar med forskriftene etter hvert som bestemmelsene endres. Hvordan balanserer du fleksibiliteten til skydatalageret med behovet for å beskytte sensitiv informasjon? 

Hjelpen er her. I denne hvitboken som heter Sju sentrale prinsipper for skysikkerhet og personvern kan du lese om anbefalte fremgangsmåter for å utvikle og implementere en omfattende og bærekraftig sikkerhets- og personvernsstrategi. 

Emnene inkluderer:
  • Forskjellene og likhetene mellom sikkerhet og personvern.
  • Hvorfor sikkerhet og personvern begynner på plattformnivå. 
  • Jevn innføring av sikkerhetsprogrammet i hele porteføljen. 
  • Implementering av sikkerhets- og personvernskontroller i nærheten av datalageret.
  • Datafleksibilitet og -tilgjengelighet i tilfelle det oppstår en uheldig hendelse. 

Lær det grunnleggende som hjelper deg med å utvikle policyene og prosessene slik at du kan forberede deg på de mest krevende personverns- og sikkerhetstiltakene i dag, i morgen og videre fremover. 

Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Jeg ønsker informasjon, tips og tilbud om Microsoft Azure og andre av Microsofts produkter og tjenester. Personvernerklæring