Eksempler på Azure-kode

Finn ut hvordan du kommuniserer med Azure-tjenester via kode

Eksempler på 579-koder samsvarer med filteret

Accessing Cassandra API on Azure Cosmos DB using Python

This repository contains python code showcasing interaction with Cassandra API of Azure Cosmos DB which showcases creation, query and cleanup of data

govindk av Govind,
Sist oppdatert: 18.11.2017

Developing a Node.js app with Cassandra API using Azure Cosmos DB

This repository has sample Javascript language code to interact with Cassandra API of Azure Cosmos DB in form of creation, query and cleanup of data.

govindk av Govind,
Sist oppdatert: 18.11.2017

Developing a Dotnet app with Cassandra API using Azure Cosmos DB

This repository contains dotnet code showcasing interaction with Cassandra API of Azure Cosmos DB in form of creation, query and cleanup of data

mojind av Mohit Jindal,
Sist oppdatert: 18.11.2017

Customer Car Reviews

This is a sample application which acts as a Car Review web site and showcases the Azure Serverless services.

nzthiago av Thiago Almeida,
Sist oppdatert: 18.11.2017

network-java-manage-virtual-network-to-virtual-network-vpn-connection

Manage virtual network to virtual network VPN connection

lenala av Elena Lakhno,
Sist oppdatert: 17.11.2017

application-gateway-java-manage-application-gateways

Getting started on managing Application Gateways with backend pools in Java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

compute-java-create-virtual-machines-across-regions-in-parallel

Getting started on creating several virtual machines across regions in parallel in Java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

storage-java-manage-storage-accounts

Getting started on managing storage accounts in Java - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-virtual-network

Manage virtual networks in Java - create a virtual network, create a virtual network with subnets, update a virtual network, list virtual networks, delete a virtual network - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-network-security-group

Manage network security group (NSG) in Java - create an NSG for the front end subnet, create another for the backend subnet, and CRUD on NSG - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-network-interface

Manage multiples network interfaces for VMs in Java - create a VM with multiple network interfaces, configure multiple network interfaces, list network interfaces, delete a network interface - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-ip-address

Manage IP addresses in Java - assign a Public IP Address for a Virtual Machine during create and through an update. Get the associated Public IP Name for a virtual machine, get the assigned Public IP Address for a virtual machine. Remove Public IP Address from a Virtual machine - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-internet-facing-load-balancers

Getting started on managing load balancers in Java http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

network-java-manage-internal-load-balancers

Getting started on managing internal load balancers in Java http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

compute-java-manage-virtual-machine-scale-sets

Getting started on managing virtual machine scale sets in Java http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

compute-java-manage-vm

Getting Started with Compute - Manage Virtual Machines - in Java http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

compute-java-manage-availability-sets

Getting started on managing availability sets in Java - http://azure.com/java

selvasingh av Asir Vedamuthu Selvasingh,
Sist oppdatert: 17.11.2017

aci-java-scale-up-containers-using-acs

Create Container Group and scale up containers using Kubernetes in ACS

milismsft av Milis,
Sist oppdatert: 17.11.2017