Kommer det databehandlingskostnader i tillegg til kostnader for Virtuelt nettverk-nodenett?

Nei. Du betaler for andre ressurser, som vanlig. Verken virtuelt nodenettverk eller globalt virtuelt nodenettverk blir belastet for databehandling.

Virtual Network

Relaterte spørsmål og svar

  • Nei. Det er ingen kostnader for dataoverføring i et virtuelt nettverk

  • Lær hvordan å importere/eksportere.

  • Lær hvordan å konfigurere Traffic Manager.

  • Lær hvordan du administrerer DNS-poster.