Vil Microsoft kreve eierskap av koden min eller mitt åndsverk?

Lær om IP-eierskap.

Azure DevOps

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær om oppretting av løsninger utenfor Microsoft.

  • Lær hvordan å sette opp HTTPS.

  • Lær om kjøpsproblemer.

  • Lær om fakturering.

  • Lær om kontotilgang.

  • Lær hvordan å bruke belastningstester.