Når er arbeidskontoen knyttet til Microsoft Azure-fordelen?

Arbeidskontoen aktiveres når brukeren har utført trinnene som er beskrevet i svaret på spørsmålet «Hvordan kan berettigede Visual Studio-abonnenter opprette et MSDN Microsoft Azure-abonnement?». Dette validerer arbeidskontoen og sørger for at brukeren som får tilgang til fordelen, er brukeren som fordelen er gitt til.

Relaterte spørsmål og svar

  • Det er flere fleksible prisalternativer for Azure. Den raskeste og enkleste måten å betale for Azure er å kjøpe direkte fra Microsoft. Lær mer om andre prisalternativer her.

  • Lær hvordan å bruke passordadministrasjon.

  • Lær hvordan å velge riktig installasjonstype.

  • Lær mer om å overføre roboter i .NET og JavaScript til den nyeste versjonen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lær hvordan å opprette brukere med PowerShell.