Hva er inkludert i kostnaden for en BizTalk-tjeneste?

Når du bruker en BizTalk-tjeneste, betaler du for den dedikerte tjenesten, der Microsoft er vert og står for administrasjonen. Kostnaden for Access Control-navneområdet, Azure SQL Database og Azure Storage-kontoen er ikke inkludert i kostnaden for BizTalk-tjenesten. Derfor må du betale for disse ekstrakravene.

BizTalk Services

Relaterte spørsmål og svar

 • For hver time med bruk av en BizTalk-enhet belaster vi det for 1 BizTalk-enhetstime. Det totale antallet BizTalk-enhetstimer som er brukt, vises på fakturaen. Basert på BizTalk Services-nivået du bruker, kan én eller flere av følgende målere vises på fakturaen:

  • Developer BizTalk-enhetstimer
  • Basic BizTalk-enhetstimer
  • Standard BizTalk-enhetstimer
  • Premium BizTalk-enhetstimer Hvis du for eksempel bruker to enheter med BizTalk Services Premium og hver enhet er aktiv i 24 timer, belaster vi deg for 48 Premium BizTalk-enhetstimer.
 • For klokketimen da skalaendringene fant sted belastes du basert på det høyeste antallet BizTalk-enheter som ble brukt i løpet av denne klokketimen.

 • Ja, vi tilbyr dette for BizTalk Services-kunder. Du finner nedlastingen her.

 • BizTalk Services fungerer som ekte PaaS-arkitektur (Platform-as-a-Service) for utvikling av integrasjonsløsninger i skyen. Med PaaS-modellen kan du fokusere fullt og helt på programlogikken og la Microsoft håndtere infrastrukturen. Du behøver ikke administrere eller oppdatere virtuelle maskiner, vi sørger for tilgjengelighet, og du styrer skaleringen etter behov ved ganske enkelt å be om mer eller mindre kapasitet gjennom den klassiske Microsoft Azure-portalen. BizTalk Server på Azure Virtual Machines fungerer som IaaS-arkitektur (Infrastructure-as-a-Service), slik at du kan opprette virtuelle maskiner og konfigurere dem på nøyaktig samme måte som ditt lokale miljø, noe som gjør det enklere å kjøre eksisterende applikasjoner i skyen uten kodeendringer. Med IaaS har du fortsatt ansvar for å konfigurere de virtuelle maskinene og administrere dem (for eksempel installere programvare- og OS-oppdateringer) og for å designe applikasjonen for høy tilgjengelighet. Hvis du er ute etter å utvikle nye integrasjonsløsninger som gjør at du kan minimere administrasjonen av infrastrukturen, bør du bruke BizTalk Services. Hvis du er ute etter rask overføring av eksisterende BizTalk-løsninger eller et behovsbetinget miljø for å utvikle og test BizTalk Server-applikasjoner, bør du bruke BizTalk Server på Azure Infrastructure Services.

 • Du må selv sørge for lagring, men Egress er inkludert, noe som skiller seg fra mange andre tjenester.

 • Vi tilbyr skalering utover for BizTalk Services Basic, Standard og Premium. Én BizTalk-enhet er den minste distribusjonsstørrelsen, og du kan skalere utover med flere BizTalk-enheter. Hver BizTalk-enhet har en viss databehandlingskapasitet. For BizTalk Service Basic, Standard og Premium kan du skalere utover opptil 8 BizTalk-enheter.