Hva er Traffic Manager «Tilstandskontroller»?

Traffic Manager lar deg forbedre tilgjengeligheten til de kritiske applikasjonene dine ved å overvåke de vertsbaserte Azure-tjenesteendepunktene dine og tilby automatisk failover når en tjeneste går ned. For å gjøre dette overvåker Traffic Manager kontinuerlig tilstanden til hvert tjenestesluttpunkt. Når disse «Tilstandskontrollene» merker at en tjeneste har gått ned, omdirigerer Traffic Manager trafikken til de andre tjenestene.

Traffic Manager

Relaterte spørsmål og svar

  • Ja, prisene for DNS-spørringer og tilstandskontroller er de samme, uansett hvilken trafikkrutingsmetode som brukes.

  • Når en brukers PC gjør en DNS-spørring, kontakter den ikke Traffic Managers navneservere direkte. Spørringene sendes heller via «rekursive» DNS-servere driftet av virksomheter og Internett-leverandører. Disse servernes lagrer DNS-svar i hurtigminnet, slik at andre brukeres spørringer kan behandles hurtigere. Siden svarene i hurtigbufferen ikke når Traffic Managers navneservere, påløper ingen belastninger for dem. Varigheten i hurtigminnet avgjøres av «TTN»-parametere i det opprinnelige DNS-svaret. Denne parameteren kan konfigureres i Traffic Manager – standard er 300 sekunder og minimum er 30 sekunder. Ved å bruke en større TTL kan du øke mengden hurtigbufring gjort av rekursive DNS-servere, og dermed redusere belastningen for DNS-spørringer. Økt hurtigbufring vil imidlertid også påvirke hvor raskt endringer i endepunktstatus merkes av brukerne, for eksempel vil brukers failover-tider ved svikt i endepunkt blir lengre. Vi anbefaler derfor ikke å bruke veldig høye TTL-verdier. På samme vis vil lav TTL-verdi gi raskere failover-tider, men siden hurtigbufringen blir redusert, vil spørringstellingen mot Traffic Managers navneserver bli høyere. Ved å la deg konfigurere TTL-verdien, lar Traffic Manager deg gjøre det valget av TTL som passer best basert på applikasjonen din sine forretningsbehov.

  • Når en bruker får tilgang til applikasjonen din, brukes en DNS-spørring for å spore navnet av tjenesten din til brukerens IP-adresse. Ved å gi forskjellige svar på forskjellige DNS-spørringer, lar Traffic Manager deg rute innkommende trafikk over flere vertsbaserte Azure-tjenester, enten de kjører i det samme datasenteret eller over flere datasentre verden rundt. Traffic Manager gir deg alternativer for ruting av trafikk, inkludert ytelse, failover og ringdistribusjon. Ved å bruke disse til å administrere trafikken på en effektiv måte, kan du sikre at programmene dine får høy ytelse, tilgjengelighet og robusthet.