Hva er fordelene ved å bruke en arbeidskonto med Microsoft Azure?

Dette gjelder også for organisasjoner med Visual Studio-abonnementer som trenger muligheten til å overføre Microsoft Azure-fordeler mellom ansatte i den samme organisasjonen. Dette er relevant for organisasjoner som er bekymret for at en MSDN-abonnent i organisasjonen som oppretter Microsoft Azure-aktiva under en Microsoft-konto, kan utgjøre en fare for uoppgjorte forretninger når personen knyttet til denne Microsoft-kontoen, forlater bedriften. Overføring av Microsoft Azure-fordelene til en annen enkeltperson krever at denne enkeltpersonen også har en tilknyttet MSDN-lisens.

Relaterte spørsmål og svar

  • Du kan stille spørsmål i Azure-foraene. Foraene er en nettbasert ressurs der du kan få kontakt med andre Azure-kunder og -eksperter, stille spørsmål, dele erfaringer og finne løsninger. Det finnes to forumalternativer: MSDN og Stack Overflow. MSDN tilhører Microsoft, mens Stack Overflow ikke er knyttet til Microsoft.

    • Teknisk kundestøtte kan være tilgjengelig selv om du ikke har et støtteabonnement. Hvis du er medlem av visse programmer, for eksempel MPN, MSDN eller BizSpark, kan du ha rett til begrensede Azure-støttefordeler gjennom disse programmene. Se tjenestevilkårene for å få mer informasjon om støttealternativene og -fordelene dine.
    • Azure-abonnementet ditt omfatter abonnementsstøtte (for eksempel angående fakturering, kvotejustering eller kontooverføring) uten ytterligere kostnader. Du kan starte forespørselen i Azure Portal. I tillegg gir Microsoft Azure-abonnementene tilgang til statusinstrumentbordet for Azure og Azure-foraene, der du kan få hjelp med å feilsøke problemer.
  • Vi har utformet Azure-støtteabonnementene våre slik at de skal dekke ulike forretningsbehov. Betalte støtteabonnementer gir tilgang til teknisk kundestøtte for reparasjonsproblemer døgnet rundt. Høye støtteabonnementsnivåer tilbyr raskere første svartider og tilgang til rådgivning, vurderinger for konfigurasjonsoptimalisering og andre fordeler. Du finner mer informasjon om eksisterende støtteabonnementer på siden for Azure-støtteabonnementer.

    Azure Stack Hub dekkes av støtteabonnementene Standard, Pro Direct og Premier.

  • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.