Synkroniseringsproblemer med OU-basert-filtrering (organisasjonsenhet)

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Lær hvordan å feilsøke å feil med AD Graph API.

  • Lær hvordan å gjennomføre overtakelse av DNS-domenenavn.

  • Lær hvordan å slette en katalog i Azure AD.

  • Lær hvordan å endre administratorrollene.

  • Lær å legge medlemmer til med PowerShell.

  • Lær hvordan å bruke Azure AD Connect oppgraderingsfunksjonen.