Synkroniseringsproblemer med OU-basert-filtrering (organisasjonsenhet)

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Lær om de aktiverte tjenestene.

  • Lær om denne funksjonen.

  • Lær hvordan å oppgradere.

  • Lær om Microsoft Graph-feil.

  • Lær hvordan å komme igang med Azure AD Connect.