What happens to my bot written to REST and Bot Framework Protocol 3.1?

Azure Bot Service and Bot Framework V3 are both generally available and fully supported. Additionally, the underlying Bot Framework protocol and connector libraries have not changed, and they’re shared between the Bot Framework SDK V3 and Bot Framework SDK V4.

Azure Bot Service

Relaterte spørsmål og svar

  • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

  • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden

  • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker

  • Ja, roboter støtter tale gjennom en Direct Line Speech-kanal.

  • For å bruke Android-klient for virtuell assistent, sjekk ut: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/vaclient_android/

    Du kan se det omfattende settet med funksjoner for Android-klient for virtuell assistent her: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/samples/vaclient_android/

  • Du finner informasjon om Microsoft Bot Framework SDK på https://github.com/microsoft/botframework.