Oppdateringene jeg foretar på kunnskapsbasen vises ikke ved publisering. Hvorfor ikke?

Når du redigerer i QnA Maker, må du velge "Lagre og trene" for å kunne se endringene dine.

Azure Bot Services

Relaterte spørsmål og svar