Hvorfor begrenser dere hensikter og enheter?

Språkforståelse (LUIS) begrenser hensiktene og enhetene for å fremholde de anbefalte fremgangsmåtene. For mange hensikter som er for like, kan for eksempel gjøre det vanskelig for LUIS å skille mellom dem. Gjeldende begrensninger er 500 hensikter, 100 ML hensikter og 50 listeenheter. Hvis appen din overskrider grenseverdiene for grensesnittene for språkforståelse, bør du vurdere å bruke en språkforståelses-app eller en språkforståelsescontainer.

Azure Bot Service

Relaterte spørsmål og svar

  • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

  • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker

  • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden

  • Virtual Assistant er forskjellig fra Cortana, Alexa eller Google Assistant fordi den lar deg bygge en virtuell assistent som legemliggjør din personlighet. Det sikrer også eierskap av alle data som følge av kundeintergering på tvers av et bredt spekter av kanaler.

  • Bot Service teamet evaluerer alltid nye kanaler og brukstelemetri. Du kan gi forslag til nye Bot Service-kanaler her og innenfor GitHub-repositorium.

  • Azure Bot Service samsvarer med ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework), og SOC 1, SOC 2 og SOC 3.