Faktureres det et dataoverføringsgebyr når det opprettes en forbindelse til lytteren med hybrid tilkobling?

Vi vil fakturere 64 KB for hver forbindelse til lytteren. Dette trekkes fra de gratis 5 GB vi tilbyr hver måned med lytterenheter. Lytterenhetsgebyret beregnes per time i trinn på 5 minutter. Du belastes ikke for flere åpninger og lukkinger for utvikling/testing.

Service Bus

Related questions and answers

 • Relétimer faktureres for akkumulert mengde tid der hvert Service Bus Relay er «åpent». Et relé blir implisitt instansiert og åpnet på en gitt Service Bus-adresse (tjenestens navneområde-URL) når en reléaktivert WCF-tjeneste, eller «relélytter» først kobler til den adressen. Den lukkes bare når den siste lytteren kobler fra sin adresse. For faktureringsformål anses derfor et relé som «åpent» fra tidspunktet den første relélytteren kobler til, til tidspunktet den siste relélytteren kobler fra Service Bus-adressen til dette reléet.

 • En Hybrid tilkobling lar deg etablere toveis binær strømkommunikasjon mellom to nettverkstilkoblede programmer der én eller begge disse partene kan være bak NAT-er eller brannmurer. Både lytteren som aksepterer denne videresendte tilkoblingen og senderen som initierer tilkoblingen, kan være implementert på en hvilken som helst plattform, og med et hvilket som helst språk, som har en grunnleggende WebSocket-kapasitet. Dette inkluderer WebSocket API i de fleste nettlesere.

 • Premium-nivået til Service Bus-meldingstjeneste er en fast daglig pris per kjøpte meldingsenhet. Navneområder som opprettes som Premium, kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter som hver pådrar seg daglig pris for det gitte antallet meldingstjenester. Premium-navneområder kan når som helst bytte antall kjøpte meldingstjenesteenheter, men den daglige prisen er basert på det maksimale antallet meldingstjenesteenheter som til enhver tid er tildelt navneområdet.

 • Reléet teller hver melding som sendes til eller av reléet, som fakturerbar. En fakturerbar melding er en dataramme på opptil 64 kB. Hvis en melding overskrider 64 kB, for eksempel et HTTP-svar som returnerer en avbildning, telles hver ekstra forekomst av 64 kB som en ekstra fakturerbar melding. For en normal videresendt tjeneste som implementerer et forespørsels-/svarskjema, går forespørselen først til reléet og deretter til tjenesten, og svaret følger samme bane. Dette utgjør minst fire fakturerbare meldinger. For en multikastingstjeneste med 4 lyttere telles meldingen som sendes til reléet, som 1 melding, og de 4 meldingene som sendes til lytterne, telles også som en melding, noe som gir 5 meldinger totalt.

 • En formidlet tilkobling defineres som en av de følgende:

  1. En AMQP-tilkobling fra en klient mot et Service Bus-emne, -abonnement, -kø eller -hendelseshub.
  2. Et HTTP-kall om å motta en melding fra et Service Bus-emne eller -kø som har mottatt en tidsavbruddsverdi større en null. Microsoft fakturerer deg for det høyeste antallet samtidige formidlede tilkoblinger som overskrider det inkluderte antallet (1 000 på nivåene Standard og Premium). Forbrukstopper måles på timebasis, beregnes ved å dele på 730 timer per måned og legges sammen over den månedlige faktureringsperioden. Det inkluderte antallet (1 000 formidlede tilkoblinger per måned) trekkes fra summen av de beregnede forbrukstoppene på slutten av faktureringsperioden. Eksempler:
  3. 5 000 klienter kobles til via hver sin AMQP-tilkobling og mottar kommandoer fra et Service Bus-emne samt sender hendelser til køer. Hvis alle klienter er tilkoblet i tolv timer hver dag, ser du følgende tilkoblingspriser (i tillegg til andre Service Bus-kostnader): 5 000 tilkoblinger * 12 timer * 30,5 dager / 730 = 2 500 formidlede tilkoblinger. Etter at den månedlige grensen på 1 000 formidlede tilkoblinger er nådd, blir du belastet for 1 500 formidlede tilkoblinger.
  4. 5 000 klienter mottar meldinger fra en Service Bus-kø via HTTP, med et tidsavbrudd høyere enn null. Hvis alle enheter er tilkoblet i tolv timer hver dag, ser du følgende tilkoblingspriser (i tillegg til andre Service Bus-kostnader): 5 000 HTTP-tilkoblinger * 12 timer * 30,5 dager / 730 timer = 2 500 formidlede tilkoblinger.
 • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, repeterbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en dedikert ressurstildelingsmodell for å levere arbeidsbelastningsisolasjon og stabil ytelse. Siden databehandling og minneressurser på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen betaling per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.