Finnes det en hurtigveiledning om sikkerhetskopiering av filene og mappene til en Windows Server (eller Windows-datamaskin) til Azure ved hjelp av en klassisk distribusjon?

Lær med denne opplæringen.

Storage-kontoer

Related questions and answers

  • Lær hvordan å designe svært tilgjengelige apper med RA-GRS.

  • Lær om lagringsimport/eksport.

  • Lær hvordan å flytte data omkring.

  • Lær hvordan istandsette lagringsmetrikk.

  • Lær hvordan å diagnostisere ytelsesproblemer.

  • Lær hvordan å migrere til premium lagring.