Hvis den virtuelle maskinen min kjørte i 6 minutter og 45 sekunder, hvor mye blir jeg fakturert?

Vi tar betalt per de fulle minuttene den virtuelle maskinen din kjører, så du faktureres ikke for noen ekstra sekunder. I dette eksempelet blir du fakturert for 6 minutter.

Virtuelle maskiner

Relaterte spørsmål og svar

  • En midlertidig disk er lagring som er direkte festet til den distribuerte virtuelle maskinen. Data på en midlertidig disk går tapt så snart den virtuelle maskinen stenges ned. Hvis du trenger varig lagring, finnes det flere typer og størrelser av varige datadisker som faktureres separat. Se priser for lagring for mer informasjon. For varig VM-lagring, anbefaler vi at du bruker Managed Disks for å få full fordel fra bedre administrasjonsfunksjoner, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet.

  • Ja. Hvis du har en serviceavtale kan du, via lisensmobilitet, bruke din egen lisens for alle serverprodukter som støtter Virtual Machines.

  • Lær om NSG.

  • Kanskje. Hvis statusen er «Stoppet (tildeling opphevet)», faktureres du ikke. Hvis det står «Avsluttet tildeling», faktureres du fremdeles for tildelte virtuelle kjerner (ikke selve programvarelisensen). Fullstendig informasjon om status for virtuelle maskiner er tilgjengelig her. TilstandFakturertDetaljer| | |Start|Ja|Den innledende oppstartsstatusen for virtuelle maskiner i oppstartssyklusen. Denne perioden faktureres, da de virtuelle maskinene kjører.| |Kjører (startet)|Ja|Den aktive statusen for den virtuelle maskinen.| |Stoppet|Ja|Du faktureres for tildelte kjerner, men ikke for programvarelisensen. Obs: Du må bruke strømalternativet i den virtuelle maskinen, ikke i den klassiske Microsoft Azure-portalen, for å sette statusen til «Stoppet» for en virtuell maskin.| |Slettet (frigitte)|Nei|Kjerner tildeles ikke lenger til den virtuelle maskinen, og de faktureres heller ikke lenger. Merk - den eneste måten å stoppe alle virtuelle maskiner i en skytjeneste på, er å slette både de foreløpige distribusjonene og produksjonsdistribusjonene.|