Hvis distribusjonsinstansen min sier «stoppet», belastes jeg fremdeles?

Kanskje. Hvis statusen er «Stoppet (tildeling opphevet)», faktureres du ikke. Hvis det står «Avsluttet tildeling», faktureres du fremdeles for tildelte virtuelle kjerner (ikke selve programvarelisensen). Fullstendig informasjon om status for virtuelle maskiner er tilgjengelig her. TilstandFakturertDetaljer| | |Start|Ja|Den innledende oppstartsstatusen for virtuelle maskiner i oppstartssyklusen. Denne perioden faktureres, da de virtuelle maskinene kjører.| |Kjører (startet)|Ja|Den aktive statusen for den virtuelle maskinen.| |Stoppet|Ja|Du faktureres for tildelte kjerner, men ikke for programvarelisensen. Obs: Du må bruke strømalternativet i den virtuelle maskinen, ikke i den klassiske Microsoft Azure-portalen, for å sette statusen til «Stoppet» for en virtuell maskin.| |Slettet (frigitte)|Nei|Kjerner tildeles ikke lenger til den virtuelle maskinen, og de faktureres heller ikke lenger. Merk - den eneste måten å stoppe alle virtuelle maskiner i en skytjeneste på, er å slette både de foreløpige distribusjonene og produksjonsdistribusjonene.|

Virtual Machines

Related questions and answers

  • Lær hvordan å konfigurere autoskalering.

  • Lær hvordan å konfigurere virtuelle maskiner for lagringsytelse.

  • Lær hvordan å diagnostisere oppstartsproblemer.