Blir jeg likevel belastet for tjenestebruk hvis jeg bruker Microsoft Azure Backup-serveren (MAB) til å sikkerhetskopiere data lokalt og ikke til Azure?

Ja, når du bruker MAB-serveren til å sikkerhetskopiere data lokalt, blir du likevel belastet tjenestavgiften for sikkerhetskopiering per forekomst. Siden dataene bare sikkerhetskopieres lokalt, blir du ikke belastet for Azure-lagring.

Azure Backup

Relaterte spørsmål og svar

  • Den nye prismodellen for Azure Backup består av to komponenter:

    • Beskyttede forekomster: Dette er den primære faktureringsenheten for Azure Backup. Kundene betaler for antallet forekomster som beskyttes med Azure Backup-tjenesten.
    • Lagring: Kundene kan velge mellom lokal overflødighetslagring (LRS) eller geo-overflødig lagring (GRS) for sikkerhetskopivelvet. Nettoprisen for lagring avhenger av datamengden som lagres med tjenesten. Disse to komponentene vises som separate linjeelementer på den månedlige Azure-fakturaen.
  • På Instrumentbord-siden i sikkerhetskopihvelvet finner du den totale datamengden fra maskinen som er registrert i hvelvet. Her vises også typen lagring som er brukt for sikkerhetskopihvelvet.

  • Kundene belastes ikke for gjenopprettingsoperasjoner eller utgående nettverksbåndbredde («egress») i forbindelse med gjenopprettingsoperasjoner.

  • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

  • Alle data som er lagret med Azure Backup, belastes i henhold til prisene for sikkerhetskopilagring som er oppgitt ovenfor, for tidsrommet dataene oppbevares med Azure Backup. Økt oppbevaring virker imidlertid ikke inn på programvareprisen for beskyttede forekomster som du betaler. Legg merke til at du må ha den siste Azure Backup-agenten installert på maskinen for å aktivere denne virkemåten.

  • I likhet med de aktuelle prisene slipper du å betale for lagringstransaksjoner med Azure Backup. Disse er inkludert som en del av programvareprisen du betaler.