La oss si at jeg bruker mediereserverte enheter og/eller strømmeenheter i mindre enn en hel måned. Blir jeg da belastet for hele måneden?

Nei, belastningene for mediereserverte enheter fordeles per minutt, og strømmeenheter fordeles daglig. Prøv nettkalkulatoren vår for å se hvor mye et kodingsprosjekt kommer til å koste.

Media Services

Relaterte spørsmål og svar

 • Begge kantene til inngangsvideoen må passe innenfor den støttede inngangsoppløsningen til hver måler. En video på 600 x 481 overskrider for eksempel den maksimale oppløsningen på 640 x 480 til S1 fordi begge kantene er større enn 480. Den blir derfor underlagt S2-måling.

 • Ved å legge til mediereserverte enheter i kontoen din, sikrer du at flere filer behandles samtidig. Når du endrer typen mediereservert enhet, påvirkes hastigheten på filbehandlingen. Hvis for eksempel kontoen hadde tre mediereserverte enheter av typen S1, vil opptil tre filer behandles samtidig. Ved å endre typen reservert enhet til S3, behandles hver enkelt fil raskere. Se dokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

 • Ja, du kan kjøpe flere strømmeenheter for strømming av innhold.

 • Du belastes basert på det høyeste antallet strømmeenheter som klargjøres hver dag. I dette eksempelet belastes du for fire strømmeenheter for den aktuelle dagen.

 • En strømmeenhet inneholder et dedikert sett med ressurser for strømming av innhold, og hver enhet øker den garanterte båndbreddegjennomstrømmingen med opptil 200 Mbps.

 • Det avhenger av gjeldende tilstand for en kanal. Mulige verdier:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden til kanalen etter at den er opprettet. I denne tilstanden kan kanalegenskapene oppdateres, men strømming er ikke tillatt.
  • Starter. Kanalen startes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Hvis det oppstår en feil, går kanalen tilbake til stoppet tilstand.
  • Kjører. Kanalen er i stand til å behandle direktestrømmer.
  • Stopper. Kanalen stoppes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden.
  • Sletter. Kanalen slettes. Oppdatering eller strømming er ikke tillatt i denne tilstanden. Følgende tabell viser hvordan kanaltilstander tilordnes faktureringsmodusen. |Kanaltilstand|Grensesnittindikatorer i portal|Fakturert?| |---|---|---| |Start|Start|Nei (midlertidig tilstand)| |Kjører|Klar (ingen kjørende programmer) eller Strømming (minst ett kjørende program)|Ja| |Stopper|Stopper|Nei (midlertidig tilstand)| |Stoppet|Stoppet|Nei|