Fordeles kostnadene hvis jeg bruker Azure Storage bare noen få dager i måneden?

Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring. Men ved å bruke nivået lavfrekvent (bare GPv2-kontoer) eller arkiv i mindre enn 30 og 180 dager henholdsvis, vil et ekstragebyr bli belastet.

Storage-kontoer

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær med denne opplæringen.

  • Lær hvordan istandsette lagringsmetrikk.

  • Lær om lagringsskalering.

  • Lær om de beste løsningene.

  • Lær hvordan å aktivere logging fra klientsiden.