Hvordan konvertere en V4-robot til en skill?

For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

Azure Bot Services

Relaterte spørsmål og svar