Hvordan konfigurere responser for en skill?

For å konfigurere responser for skill-prosjektet trenger du en .json-fil og en tekstmalfil (.tt) for hver samling responser. Et eksempel på hver finnes i Skill Template-prosjektet i mappen Responses.

Lær mer: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/responses/

Azure Bot Services

Relaterte spørsmål og svar