Hvordan skal andre Microsoft-serverprodukter enn Windows Server (SQL, SharePoint, Exchange og andre) lisensieres ved gjenoppretting på Azure?

Fordelen Disaster Recovery Software Assurance gjelder for Microsoft-serverprodukter som beskyttes med Azure Site Recovery. Denne endringen ble gjort i produktbruksrettighetene i januar 2015.

Azure Site Recovery

Relaterte spørsmål og svar

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • Windows Server skal lisensieres via din lisensavtalen med din tjenesteleverandør (SPLA).

 • Windows Server kan lisensieres via SPLA-avtalen din eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mest mulig verdi ut av lokale lisenser og skylisenser. Den lar deg bruke Windows Server-lisenser dekket av Software Assurance for virtuelle maskiner, med grunnprisen for databehandling i samtlige Azure-områder, slik at du kan spare opptil 40 prosent eller mer. Bruk Hybrid Benefit mens du flytter Windows-serverene dine til Azure. Les mer.

 • Azure Hybrid Benefit gjelder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres i Azure uavhengig av hvordan Azure anskaffes (foretaksavtale, skyløsningsleverandør og andre).

 • Når du bruker Site Recovery, vil det påløpe belastninger for Site Recovery-lisens, Azure-lagring, lagringstransaksjoner og utgående dataoverføring. Site Recovery-lisensen er per beskyttede instans, hvor en instans er en virtuell maskin eller fysisk server.

  • Hvis en virtuell maskindisk replikerer til en standard lagringskonto, er Azure Storage-gebyret for lagringsforbruket. Hvis en kildedisk for eksempel er på 1 TB og 400 GB av lagringsplass brukes, oppretter Site Recovery en 1 TB VHD i Azure, men lagringsplassen som belastes er 400 GB (pluss mengden av lagringsplass som brukes for replikeringslogger).
  • Hvis en virtuell maskindisk replikerer til en premium lagringskonto, er Azure-lagringsgebyret for den klargjorte lagringsstørrelsen, avrundet til det nærmeste lagringsdiskalternativet. Hvis kildedisken for eksempel er på 50 GB, vil Site Recovery opprette en 50 GB disk i Azure, og Azure tilordner denne til den nærmeste premium lagringsdisken (P10). Kostnader beregnes på P10 og ikke på diskstørrelsen på 50 GB. Les mer. Hvis du bruker premium lagring, kreves det også en standard lagringskonto for replikeringslogging, og mengden av standard lagringsplass som brukes for disse loggene faktureres også.
  • Ingen disker blir opprettet før en test-failover eller en failover. I replikeringstilstanden belastes lagringsgebyrer under kategorien «Side-blob og disk» i henhold til priskalkulatoren for lagring. Disse gebyrene er basert på lagringstypen – premium eller standard – og dataredundanstypen, inkludert LRS, GRS, RA-GRS med mer.

  Hvis du velger alternativet for å bruke administrerte disker ved en failover, må du betale for administrerte disker etter en failover eller test-failover. Gebyrer for administrerte disker gjelder ikke under replikering. Under replikering pådras det lagringskostnader under kategorien "uadministrerte disker og sideblober". Disse gebyrene er basert på lagringstypen premium/standard, og dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv. Eksempel: For en VM-replikering til premium lager med 128 GB operativsystemdisk og 500 GB datadisk: 1. Under replikering: Det påløper lagringskostnader under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" for premium lagringsdisker i størrelsene P10 og P20. Størrelsen på diskene som replikeres (128 GB og 500 GB) avrundes til nærmeste uadministrerte premium-diskstørrelse på P10 (128 GB) og P20 (512 GB) for fakturering. Det brukes også en standard lagringskonto for logging av deltaendringer under replikering. Det påløper lagringskostnader under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" basert på mengden standard lagring som brukes til disse loggene. 2. Under en test-failover eller etter failover til klarte disker: Du belastes prisen for administrerte disker av typen premium administrerte disker i størrelsene P10 og P20. Eksempel: For en VM-replikering til standard lagring med 32 GB operativsystemdisk og 250 GB datadisk: 1. Under replikering: Det pådras lagringskostnader under kategorien "Uadministrerte disker og sideblober" for standard lagring. 2. Under en test-failover eller etter failover til klarte disker: Du belastes prisen for administrerte disker av typen standard administrerte disker i størrelsene S4(32 GB) og S15(256 GB). Som du kan se har størrelsene på diskene (32 GB og 250 GB) blitt rundet opp til nærmeste standard administrert disk-størrelse som er S4 (32 GB) og S15 (256 GB).

  • Hvis alternativet for å bruke administrerte disker ikke velges, blir lagringsgebyrer under kategorien «ikke-administrerte disker og side-blobber» i henhold til priskalkulatoren for lagring belastet etter failover. Disse gebyrene er basert på lagringstypen – premium eller standard – og dataredundanstypen, inkludert LRS, GRS, RA-GRS med mer.
  • Lagringstransaksjoner belastes i løpet av steady-state-replikering og for vanlige operasjoner på virtuell maskin etter en failover eller failover-test. Men disse gebyrene er minimale. Kostnader pålegges også i løpet av failover-test, hvor kostnader påløper for den virtuelle maskinen, lagringen, egress og lagringstransaksjoner.