Hvordan skal jeg lisensiere andre Microsoft-serverprodukter enn Windows Server (SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server og andre) når jeg kjører gjenopprettede instanser av arbeidsbelastningene til sluttkundene mine på dedikert maskinvare?

Disse serverene kan lisensieres via din SPLA eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

Azure Site Recovery

Related questions and answers

  • Se lisensieringsvilkårene for tredjepartsprogrammet.

  • Oracle tilbyr lisensmobilitet for kunder som vil kjøre Oracle-programvare på Microsoft Azure. Se Lisensiering av Oracle-programvare i skydatabehandlingsmiljøet. Oracles partnerskap med Microsoft gjøre det mulig for kunder å distribuere programvare i offentlige og private Microsoft-skyer med sikkerhet om sertifisering og støtte fra Oracle. Du kan se artikkelen om lisensiering for Oracle-datagjenoppretting for mer informasjon.

  • Serverne må være fult lisensiert med Windows Server-lisenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dekning på Windows Serveren på det primære området, kan de distribuere Window Server på det sekundære området igjennom fordelen Disaster Recovery Software Assurance for nødgjenoppretting som ikke er i produksjon. Se produktbrukerrettighetene for å avgjøre om kundebruken møter kriteriene for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

  • Azure er bredt sertifisert til å kjøre SAP-løsninger på Azure – både den nåværende generasjonen av plattform (NetWeaver) og neste generasjon (HANA). Sertifiseringene som SAP utgir er basert på en kombinasjon av forretningsprogrammer (SAP-produkt) gjeste-OS og relasjonsdatabasestyringssystemer. Les mer. Du kan finne mer informasjon i SAP-notatene på SAP Support Portal.

  • Disse serverproduktene skal lisensieres via din SPLA på grunnlag av hvilke servere som vanligvis er lisensiert i SPLA (per kjerne, per bruker og så videre).

  • Ja, men selv om Azure Site Recovery er gratis for de første 31 dagene for hver beskyttet instans, kan det påløpe belastninger for Azure Storage, lagringstransaksjoner og dataoverføringer. Belastninger kan også påløpes for en gjenopprettet virtuell maskin gjennom Azure.