Hvor mye koster en klynge med "x" datanoder?

Du kan prøve Azure-kalkulatoren for å beregne kostnaden for klynger av ulike størrelser.

HDInsight

Relaterte spørsmål og svar

 • Hvert abonnement har en standardgrense for hvor mange HDInsight-datanoder som kan opprettes. Hvis du trenger å opprette en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger som sammen overskrider maksimumsgrensen for det gjeldende abonnementet, kan du be om å øke fakturagrensen i abonnementet. Åpne en støtteforespørsel der Støttetype = Fakturering. Alt etter det maksimale antallet noder per abonnement som du ber om, kan du bli bedt om å oppgi mer informasjon, slik at vi kan optimalisere distribusjonen(e).

 • Antallet datanoder varierer, alt etter dine behov. Med fleksibiliteten i Azure Cloud Services kan du prøve flere klyngestørrelser for å finne din egen optimale blanding av ytelse og kostnad og bare betale for det du bruker på et gitt tidspunkt. Klynger kan også skaleres etter behov for å vokse og krympe, for å dekke kravene til arbeidsbelastningen.

 • Vi tar betalt for antallet minutter klyngen kjører, avrundet til nærmeste minutt, ikke nærmeste time.

 • HDInsight distribuerer ulike antall noder for hver klyngetype. Det finnes ulike roller for de ulike nodene innenfor en gitt klyngetype, og kundene kan derfor endre størrelse på disse nodene i en gitt rolle i henhold til detaljene i arbeidsbelastningen. En Hadoop-klynge kan for eksempel ha klargjort arbeidernodene sine med en stor mengde minne hvis det utføres minneintensiv analyse. Hadoop-klynger for HDInsight distribueres med to roller:

  • Hodenode (2 noder)
  • Datanode (minst 1 node) HBase-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:
  • Hodeservere (2 noder)
  • Områdeservere (minst 1 node)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder) Storm-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:
  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Tilsynsservere (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) Spark-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:
  • Hodenode (2 noder)
  • Arbeidernode (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (gratis for A1-zookeepere) Bruken av R-Server medfører én ekstra Edge-node i tillegg til klyngedistribusjonsarkitekturen.
 • If you run a cluster for 100 hours in US East with two D13 v2 head nodes, three D12 v2 data nodes, and three D11 v2 zookeepers, the billing would be the following in the two scenarios:

  • On a Standard HDInsight cluster—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) = $-
  • On a Standard HDInsight cluster with Enterprise Security Package—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) + 100 hours x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/core-hour = $-
 • For å stoppe en HDInsight-klynge må du slette klyngen. Alle data en HDInsight-klynge opererer på, ligger som standard i Azure Blob Storage, så dataene blir ikke påvirket av dette. Hvis du ønsker å bevare strukturmetadataene (tabeller, skjemaer), må du angi en ekstern metadatakilde for en klynge. Du kan finne mer informasjon i denne dokumentasjonen.