Hvordan optimaliserer jeg rundt faktureringsbeløp?

Du kan optimalisere Azure-programmene på flere måter:

 • Distribuere to eller flere instanser for å kvalifisere for serviceavtalen.
 • Tildele en databehandlingsinstans med riktig størrelse med tanke på programmets behov.
 • Bruk våre gratis inngående dataoverføringer til å laste opp data til Azure.
 • Tildel databehandling og lagring i samme område. Alle dataoverføringer innenfor et område er gratis.
 • Bruk innholdsleveringsnettverket (CDN) til å redusere kostnadene og bedre ytelsen.
 • Slett testprogrammet så snart testen er ferdig. Det foreløpige Azure-miljøet er ikke gratis. Du belastes når et program distribueres (også i foreløpig modus). Du kan også distribuere programmet lokalt ved hjelp av Azure SDK til du er komfortabel med å distribuere i Azure-skyen.
 • Tildel SQL Database i riktig størrelse, basert på dine behov.
 • Ta en kikk på Getting started with Azure cost management (Kom i gang med Azure-kostnadsadministrasjon).

Relaterte spørsmål og svar

 • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden

 • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, repeterbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en dedikert ressurstildelingsmodell for å levere arbeidsbelastningsisolasjon og stabil ytelse. Siden databehandling og minneressurser på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen betaling per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.

 • Premium-nivået til Service Bus-meldingstjeneste er en fast daglig pris per kjøpte meldingsenhet. Navneområder som opprettes som Premium, kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter som hver pådrar seg daglig pris for det gitte antallet meldingstjenester. Premium-navneområder kan når som helst bytte antall kjøpte meldingstjenesteenheter, men den daglige prisen er basert på det maksimale antallet meldingstjenesteenheter som til enhver tid er tildelt navneområdet.

 • Aktive enheter er enheter som er kvalifisert for å motta varslinger. De er definert som unike registrerings-ID-er for enheter som bruker Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) for enheter som bruker Windows varslingstjeneste eller Microsofts push-varseltjeneste eller enhetstokener for enheter som bruker Apples push-varseltjeneste.

 • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

 • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker