Hvordan endrer eller avbryter jeg kundestøtteabonnementet mitt?

Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet over Azure-nettstedet eller Azure-portalen eller hvis du har en under en Microsoft-kundeavtale, kan du foreta endringer i Azure-portalen. Hvis du vil endre støtteabonnementet ditt, må du først avbryte det eksisterende abonnementet og deretter kjøpe et nytt. For å avbryte, velger du kundestøtteabonnementet og velger deretter Avbryt abonnement*.

Hvis du har spørsmål om hvordan du endrer eller avbryter kundestøtteabonnementet, kan du opprette en ny kundestøtteforespørsel. Under Problemtype velger du Abonnementsadministrasjon*. Velg det aktuelle kundestøtteabonnementet og velg deretter Forespørsel om å avbryte et abonnement*. Da kundestøtteabonnementer faktureres månedlig, vil du ikke få en fordelt refundering hvis du avbryter før slutten av måneden.

Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet gjennom en Microsoft-representant eller -partner, tar du kontakt med dem for å få hjelp.

Related questions and answers

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

  • Virtual Assistant er forskjellig fra Cortana, Alexa eller Google Assistant fordi den lar deg bygge en virtuell assistent som legemliggjør din personlighet. Det sikrer også eierskap av alle data som følge av kundeintergering på tvers av et bredt spekter av kanaler.

  • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden