Hvordan får jeg sølv- eller gullkompetanse på skyplattformer?

For å få MPNs sølv- eller gullkompetanse på skyplattformer må partnerne blant annet bestå evalueringer/eksamener, legge frem kundebevis og oppfylle krav til omsetning/forbruk. Gå til MPN-nettstedet for skyplattformkompetanse hvis du vil vite mer.

Related questions and answers

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Microsoft ser hele tiden etter nye måter å forbedre kundeopplevelsen din på, slik at den samsvarer med behovene og forventningene dine. Tilnærmingen «kunden først» driver produktutviklingen vår og påvirker hvordan vi investerer i fremtiden.

  • Lær hvordan å legge til nye brukere.

  • Lær hvordan å opprette brukere med PowerShell.

  • Lær hvordan å få tilgang til Graph Explorer.