Hvordan kan jeg bruke Windows Server-lisensene mine på Azure i dag?

Microsoft tilbyr forskjellige programmer og fordeler som hjelper deg til å få mest mulig verdi fra lokale lisenser og sky-lisenser. Fra 1 februar 2016 kan du gjennom Azure Hybrid Benefit bruke Windows Server-lisenser dekket av Software Assurance til å bruke Azure Virtual Machines for grunnprisen for databehandling.

Related questions and answers