Hvordan kan jeg se min nåværende bruk og kapasitet i Azure Storage?

Lær hvordan å bruke Azure Storage.

Kontoer for lagring

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær med denne opplæringen.

  • Lær hvordan istandsette lagringsmetrikk.

  • Lær om lagringsskalering.

  • Lær om de beste løsningene.

  • Lær hvordan å aktivere logging fra klientsiden.