Hvordan kan jeg flytte Azure Marketplace-kjøpene mine fra MOSP-abonnementet mitt til det direkte foretaksavtaleabonnementet mitt?

Selv om de fleste Microsoft-abonnementer enkelt kan gjøres om til foretaksavtalen, kan ikke Azure Marketplace-kjøp i de abonnementene det. Hvis du vil migrere virtuelle maskiner som er kjøpt fra Azure Marketplace, til foretaksavtaleabonnementet, må du slette klargjøringen av dem i det eksisterende MOSP-abonnementet og distribuere dem igjen i foretaksavtaleabonnementet. Hvis du vil migrere andre tjenester som kjøpes fra Azure Marketplace til foretaksavtaleabonnementet, må du annullere dem i det eksisterende MOSP-abonnementet og kjøpe dem på nytt i foretaksavtaleabonnementet. Når du har gjort det, kan du sende en kredittforespørsel for å få refusjon for den potensielle måneden med overlappende dekning mellom Marketplace-tjenesteabonnementene – opprett en forespørsel om kundestøtte her.

Related questions and answers

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Ja. Hvis du har en serviceavtale kan du, via lisensmobilitet, bruke din egen lisens for alle serverprodukter som støtter Virtual Machines.

  • En midlertidig disk er lagring som er direkte festet til den distribuerte virtuelle maskinen. Data på en midlertidig disk går tapt så snart den virtuelle maskinen stenges ned. Hvis du trenger varig lagring, finnes det flere typer og størrelser av varige datadisker som faktureres separat. Se priser for lagring for mer informasjon. For varig VM-lagring, anbefaler vi at du bruker Managed Disks for å få full fordel fra bedre administrasjonsfunksjoner, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet.

  • Hvert abonnement har en standardgrense for hvor mange HDInsight-datanoder som kan opprettes. Hvis du trenger å opprette en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger som sammen overskrider maksimumsgrensen for det gjeldende abonnementet, kan du be om å øke fakturagrensen i abonnementet. Åpne en støtteforespørsel der Støttetype = Fakturering. Alt etter det maksimale antallet noder per abonnement som du ber om, kan du bli bedt om å oppgi mer informasjon, slik at vi kan optimalisere distribusjonen(e).