Hvordan kan jeg redigere betalingsinformasjonen for mine Azure-abonnementer?

Du må logge deg på Azure-kontosenteret som kontoadministrator for å vise og redigere Azure-kontoinformasjon.

  1. Gå til Azure-kontosenteret.
  2. Klikk abonnementet du vil oppdatere betalingsmåten for, på siden med abonnementer.
  3. Klikk Manage payment method (Administrer betalingsmåte) på sammendragssiden for abonnementer. Verktøyet Manage Payment Method (administrer betalingsmetode) vises i et eget vindu.
  4. På siden Manage payment method (administrer betalingsmetode) kan du redigere eksisterende betalingsmetoder eller legge til nye. Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner et kredittkort, i How to change the credit card used to pay for an Azure subscription (Endre kredittkortet som brukes til å betale for et Azure-abonnement).

Related questions and answers

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Windows Server kan lisensieres via SPLA-avtalen din eller via sluttbrukerens lisens hvis de kvalifiseres for fordelen Disaster Recovery Software Assurance.

  • MOSP, Microsoft Online Subscription Program-kunder (dvs. direkte på weben) kan se Marketplace-abonnementsdetaljer under «Marketplace»-menyen i Azure-faktureringsportalen. Kunder som har kjøpt virtuelle maskiner fra Marketplace, kan se sine anslåtte, påløpte trekk i Microsoft Azure-administrasjonsportalen. Foretaksavtalekunder kan se Marketplace-abonnementsdetaljer i «Azure Marketplace»-kategorien i fakturerings- og kontoadministrasjonsvisningen i Enterprise Portal. Merk: Indirekte foretaksavtalekunder ser bare tilbuds- og bruksinformasjon. Prisdetaljer er ikke tilgjengelige i Enterprise Portal.

  • Tjenestepartnere kan søke om å bli oppført ved å fylle ut et skjema i Azure-partnerkatalogen. For å forsikre oss om at kundene våre får tilgang til de beste Microsoft-partnerne, er det bare partnere i Microsoft Partner Network med sølv- eller gullkompetanse på skyplattformer som får plass i Azure-partnerkatalogen. Når du har sendt inn søknaden til Azure-partnerkatalogen, sjekker vi at detaljene er riktige, og sender deg en kobling til portalen for nye partnere, der du kan fylle ut markedsføringsprofilen. Etter at du har sendt inn denne profilen, går det opptil tre virkedager før profilen aktiveres, forutsatt at den innsendte profilen er fullstendig og korrekt.