Hvordan kan jeg tilpasse arbeidselementene mine eller behandlingsmalen min i Azure DevOps?

Lær hvordan tilpasse arbeidsenheter og behandle maler.

Azure DevOps

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær om oppretting av løsninger utenfor Microsoft.

  • Lær hvordan å bruke belastningstester.

  • Lær hvordan å sette opp HTTPS.

  • Lær om kjøpsproblemer.

  • Lær om fakturering.

  • Lær om kontotilgang.