Hvordan kan en organisasjon overføre eierskap til fordelene og ressursene som er knyttet til Microsoft Azure-arbeidskontoen til en ansatt, etter at den ansatte har forlatt organisasjonen?

Når en ansatt forlater en organisasjon og den tilknyttede kontoen er fjernet fra Azure Active Directory, deaktiveres brukerens arbeidskonto automatisk. Hvis du ønsker å overføre ressursene under dette deaktiverte MSDN Azure-abonnementet til en annen Visual Studio-abonnent i organisasjonen, kan administratoren i organisasjonen kontakte kundestøtte for Microsoft Azure for å overføre eierskapet til den deaktiverte kontoen. Merk: Når du deaktiverer en brukers arbeidskonto, avsluttes ikke brukerens Visual Studio-abonnement. Hvis du vil fjerne MSDN-abonnementet til en ansatt som forlater organisasjonen, kan du se Hjelp for administrasjon av volumlisensiering.

Related questions and answers

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige på forespørsel frem til 30. september 2019. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Windows Server skal lisensieres via din lisensavtalen med din tjenesteleverandør (SPLA).

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, repeterbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en dedikert ressurstildelingsmodell for å levere arbeidsbelastningsisolasjon og stabil ytelse. Siden databehandling og minneressurser på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen betaling per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.