Hvordan prises Azure Marketplace-abonnementer?

Prisene varierer basert på produkttyper og spesifikasjonene til utgiveren. Programlisensgebyrer og Azure-brukskostnader trekkes separat via Azure-abonnementet. Prismodellene omfatter:

 • BYOL-modell: Bring Your Own License. Når du får en programvarelisens for bruk på Azure Marketplace direkte fra utgiveren eller en forhandler, blir du ikke belastet for ekstra programvarerelatert bruk.
 • Gratis: Gratis LFE. Du belastes ikke programlisensgebyrer for å bruke tilbudet.
 • Gratis prøveversjon: Fullfunksjonell versjon av tilbudet som er gratis i en begrenset periode. Du blir ikke belastet for utgiverens programlisensgebyrer for å bruke tilbudet i en prøveperiode. Når prøveperioden utløper trekkes du automatisk for din bruk av tilbudet basert på standardsatser.
 • Bruksbasert: Du trekkes eller faktureres på grunnlag av hvor mye du bruker tilbudet. For avbildninger for virtuelle maskiner trekkes du et Azure Marketplace-timegebyr. For utviklertjenester og API-er trekkes du per målenhet som definert i tilbudet.
 • Månedsgebyr: Du trekkes eller faktureres et fast månedsgebyr for et abonnement på tilbudet (fra datoen abonnementet starter for den aktuelle planen). Månedsgebyret kan justeres for annulleringer midt i måneden eller ubrukte tjenester. Tilbudsspesifikke prisdetaljer finnes på siden med løsningsdetaljer på https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller i Microsoft Azure Management-portalen. Merk: Azure-bruksgebyrer, bortsett fra månedlige gebyrer, gjelder for alle prismodeller med mindre annet er angitt.

Relaterte spørsmål og svar

 • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

 • Administrerte forekomster tillater skalering av databehandling og lagring uavhengig av hverandre. Kunder betaler for databehandling som er målt i vCores, lagring og sikkerhetskopi er målt i gigabyte (GB).

  Administrert forekomst har to prisalternativer:

  • Lisens inkludert: Ekskluderer Azure Hybrid Benefit for SQL Server. Dette alternativet er for kunder som velger å ikke bruke deres eksisterende SQL Server-lisenser med Software Assurance for administrert forekomst.
  • Basispris: Redusert pris som inkluderer Azure Hybrid Benefit for SQL Server. Kunder kan velge denne prisen ved å bruke deres SQL Server-lisenser med Software Assurance.
 • Administrerte forekomster blir fakturert til en prediktiv timespris som er basert på tjenestenivået, klargjort databehandling i vCores, klargjort lagring i GB per måned. Sikkerhetslagring av opptil 100 prosent av den totale databaselagringen er inkludert, over dette blir du fakturert per GB per måned.

 • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden

 • Premium-nivået av Service Bus-meldingstjeneste tilbyr alle meldingstjenestefunksjonene til Azure Service Bus-køer og -emner med forutsigbar, repeterbar ytelse, høyere gjennomstrømming og forbedret tilgjengelighet. Premium-nivået bruker en dedikert ressurstildelingsmodell for å levere arbeidsbelastningsisolasjon og stabil ytelse. Siden databehandling og minneressurser på Premium-nivået er dedikert, påløper det ingen betaling per meldingstransaksjon slik det gjør på andre nivåer. Alle transaksjoner er inkludert i tildelingen av meldingsenheter.

 • Premium-nivået til Service Bus-meldingstjeneste er en fast daglig pris per kjøpte meldingsenhet. Navneområder som opprettes som Premium, kan ha 1, 2 eller 4 meldingstjenesteenheter som hver pådrar seg daglig pris for det gitte antallet meldingstjenester. Premium-navneområder kan når som helst bytte antall kjøpte meldingstjenesteenheter, men den daglige prisen er basert på det maksimale antallet meldingstjenesteenheter som til enhver tid er tildelt navneområdet.