Hvordan identifiseres aktive enheter entydig på gratisnivået i Mobile Services?

Aktive enheter for en gitt mobiltjeneste identifiseres entydig ved hjelp av installasjons-ID-en. For en fysisk enhet er installasjons-ID-en vanligvis fast, med mindre appen avinstalleres av brukeren. For enhetsemulatorer styrer emulatorimplementeringen hvorvidt den samme installasjons-ID-en eller en ny ID rapporteres hver gang appen åpnes.

Mobile Services

Relaterte spørsmål og svar

  • Du kan når som helst velge å oppgradere via den klassiske Microsoft Azure-portalen. Oppgraderingen trer i kraft umiddelbart.

  • For Basic og Standard kan du øke antallet enheter som er dedikert til en bestemt tjeneste, via skaleringsfanen i den klassiske Microsoft Azure-portalen. Alternativt kan du øke kapasiteten ved å oppgradere til et høyere nivå.