For virtuell maskinbaserte løsninger som er kjøpt med bruksbasert fakturering, vil prisene på programvarelisensen min da følge når en kunde øker eller reduserer den underliggende virtuelle maskinen?

Ja, hvis du tillater en kunde å endre størrelsen på den virtuelle maskinen og du har spesifisert forskjellige priser basert på størrelsen til virtuelle maskiner i pristabellen, vil den nye prisen bli fakturert umiddelbart.

Related questions and answers

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Hvis du har åpnet en forespørsel om teknisk støtte for Azure og trenger en årsaksanalyse, kan du be om en for alle Azure-støtteabonnementer, inkludert Premier.

  • For å koble kontoer til en virtuell assistent, sjekk ut: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/virtual-assistant/linkedaccounts/

  • Når du først innrulleres i programmet, finner du abonnent-ID nummer i velkomst-ePosten som du mottar. Dersom du fornyet abonnementet ditt, finner du det i fornyelses-ePosten som abonnementsadministratoren mottok. Det er også i portalen Visual Studio Subscription. Logg på portalen og se under Mitt abonnementMin konto-siden. Trenger du hjelp til å lokalisere ditt gjeldende abonnementsnummer, vennligst kontakt oss.

  • Etter en 30 dager lang nådeperiode, blir du ikke lenger i stand til å fornye ditt Azure Dev Tools for Undervisning-abonnement. Det samme gjelder ditt fakultet, staben og studentene som mister adgang til programvaren i Education Hub Store. Du må da innrulleres på nytt i programmet for å få et nytt abonnementsnummer. Etter at abonnementsnummeret er aktivert, får studentene igjen adgang til Education Hub Store.