Jeg forsøkte å overføre min bot til Azure Bot Service, men jeg fikk en feil.

Dersom du opplever en feil mens du overfører roboten din, kan Bot Service-teamet hjelpe. Send inn feilen på GitHub eller kontakt Azure-støtte via Microsoft Azure-portalen.

Azure Bot Service

Related questions and answers

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Ja, roboter støtter tale gjennom en Direct Line Speech-kanal.

  • Azure Bot Service samsvarer med ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework), og SOC 1, SOC 2 og SOC 3.

  • Bot Service teamet evaluerer alltid nye kanaler og brukstelemetri. Du kan gi forslag til nye Bot Service-kanaler her og innenfor GitHub-repositorium.

  • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

  • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker